Markanläggningar

Markarbeten i Malmö – stora som små, professionellt utförda 

Vänd dig till oss för stora som små markarbeten, vi utför markarbeten i Malmö med omnejd. Våra marktekniker är utbildade för att kunna ge dig det bästa resultatet oavsett arbetsuppgift. Vi ordnar asfaltering, utför schaktningsarbeten för husgrunder, parker och trädgårdar, sätter murar och stängsel, stenar och plattor på plats.

Asfaltering & underarbeten

 Rätt underarbete inför asfaltering är A och O för att uppnå ett gott slutresultat. Våra kompetenta medarbetare utför asfaltering anpassad för olika belastningar, och levererar alltid det underarbete som krävs.Sten- & plattsättning 

Hur skulle du vilja ha det i och omkring din trädgård? Med hjälp av sten eller plattor kan du öka trivseln och förbättra utemiljön. Våra medarbetare på 366 Bygg och Teknik AB har lång erfarenhet inom sten och plattsättning. Tillsammans med dig tar vi fram en lösning med både design och hållbarhet i åtanke.

 

Schaktning för husgrunder 

Husgrunden är den viktigaste delen av ditt hus. Ett icke korrekt utfört underarbete kan leda till katastrofala konsekvenser som är omöjliga att åtgärda i efterhand. Våra marktekniker på 366 Bygg och Teknik AB har kompetensen, utbildningen och erfarenheten för att kunna ge dig ett korrekt utfört arbete så att du kan känna dig trygg med att din nya grund är stabil i alla lägen!