Solceller

 Vi hjälper dig att sänka dina elkostnader. Att du använder din egenproducerade Solel innebär förstås att du till viss del är självförsörjande. Behovet av köpt el minskar med i genomsnitt 50%. Solenergin omvandlas till din egen el, och blir det ett överskott kan du sälja det till valfritt elbolag. Gör ditt hus till en del av ett fossilfritt samhälle. Våra solceller levererar maximal effekt, långt in i framtiden.

Våra solexperter skräddarsyr den bästa lösningen. Du får ett förslag på ett solcellspaket som är anpassat efter ditt taks förutsättningar och dina önskemål.

Vi är en certifierad helhetsleverantör och säljer bara hållbart producerade solceller. Vi kontrollerar varje steg i produktionen och verkar för att koldioxidutsläppen är så låga som möjligt i produkternas hela livscykel.

Du får en nyckelfärdig anläggning och vi finns med dig under hela processen. Vi finns nära till hands före, under och efter.

Vi erbjuder kostnadsfria offerter!

Från den 1:a januari 2021 gäller ett nytt bidrag för solceller, det så kallade gröna skatteavdraget. Avdraget är på 15 % av totalkostnaden för en solcellsinstallation och ersätter det tidigare solcellsstödet. Läs mer här.. här.