Tillbyggnad av enplansvilla i Höllviken

Totalentreprenad utfört av oss på 366 Bygg AB, arbetet omfattade en helhetslösning från markarbete till tät byggnad med monterad inredning. Tillbyggnaden upprättades enligt tillhandahållna underlag i form av K, A, VVS, Vent-ritningar.