Byggarbete i kontor- & lagerlokal i Malmö

Vi på 366 Bygg AB monterade in två nya specialbeställda brandklassade dörrar & byggde ett nytt kontorsutrymme.