040-630 27 77 366bygg@gmail.com

Byggarbete i kontor- & lagerlokal i Malmö

Vi på 366 Bygg AB monterade in två nya specialbeställda brandklassade dörrar & byggde ett nytt kontorsutrymme.