040-630 27 77 366bygg@gmail.com

Mark- & VVS-arbete för ihopkoppling av stuga till kommunalt VA-system

Nedan ser ni bilder på ett omfattande jobb vilket avsåg grävnings- & markarbete för att möjliggöra dragning samt installation av ett nytt
avlopps- & tappvattenssystem. Detta utfördes då området fick indraget kommunalt VA till tomtgränsen. Vi kom snabbt ut till kunden för att koppla ihop och installera det nya systemet.