040-630 27 77 366bygg@gmail.com

Arbetets omfattning: Renoveringsarbete av badrum i Malmö

Arbetet: Totalrenovering av badrum med montering av ny värmepump samt VVS-arbete