040-630 27 77 366bygg@gmail.com

Asfaltering i Malmö för nya kabelkanaler samt lagning av sättskador i asfalten & marken

Markarbete för dragning av 2 st nya kabelkanaler till grindelektronik görs där underarbete samt asfalteringen är A & O. Därefter lagades sättskador i asfalten som troligen orsakats av tung fordonstrafik. Underarbetet utfördes utefter konstens alla regler där även asfalteringen lades om på nytt!