Säkerhet i arbetet

Säkerheten för våra medarbetare är lika viktig som säkerheten för våra kunder. Därför har våra medarbetare gått alla nödvändiga kurser och utbildningar för att vi och ni ska känna er trygga ute på fältet. Det är även väldigt viktigt att värna om våra medarbetares psykiska & fysiska hälsa, därför följer all verksamhet inom 366 Bygg AB våra riktlinjer för arbetsmiljö- och miljöpolicy.

Eftersom det finns en hel del olika aktörer på en byggarbetsplats måste det upprätthållas en säker arbetsmiljö. Genom att våra medarbetare på 366 Bygg AB är utbildade inom Bas P & Bas U, kan de ta rollen som byggarbetsmiljösamordnare för både planering och projektering. Detta innebär att våra medarbetare kan jobba självtsändigt med arbetsmiljöfrågor inom TE & GE.

Miljö

Vi på 366 Bygg AB tar stor hänsyn till miljön i vår verksamhet. Kretsloppet är en stor cykel som ger tillbaka det vi avger. I och med det är det viktigt för oss att genom vår kompetens om klimateffekten inte bidra negativt, utan positivt.

Allas lika värde

Vi på 366 Bygg AB anser att alla människor är lika mycket värda, därför strävar vi efter stor mångfald inom vår verksamhet. Vi jobbar hårt för att återspegla detta i vår bemanningsplan.

Kostnadsfri offert!

Hos oss får du alltid kostnadsfri offert på framtida arbete.

ROT-avdrag

Glöm inte att utnyttja ROT-avdraget. Genom ROT-avdraget kan du få 30% på alla våra tjänster, dock max upp till 50.000 per person och år. Läs mer om ROT-avdraget här

Certifierade för Säker Vatten och våtrum enligt Byggkeramikrådet

 

Verksamma i Malmö med omnejd